Nyheter

RISE talar på TAPPIcon 2022, Charlotte NC, USA

2022-03-08

TAPPIcon 2022 har en stor palett av ämnen som papperstillverkning, mjukpapper, tillsatser för papperstillverkning, grundläggande information om papperstillverkning samt processkontroll. RISE är stolt över att få bidra med sin kompetens och delta i viktiga diskussioner.

RISE håller flera föreläsningar:

Måndag den 2 maj -

  • Green flag-Opening Panel Discussion (Water and Resource Conversations): Ignacio de San Pio med flera.
  • Paper making fundamentals Technical Program: Fiber Basic Packaging: Dino Muhic med titeln: "Stock preparation as a Key Operation for Making High Quality 3D Moduled Fibre Products".
  • Tissue Technical Program: Water and steam: Mattias Drotz med titeln: "Super heated steam Drying of market pulp".

Tisdag den 3 maj -

  • Paper physics: Anton Hagman med titeln: "ZD-Directional testing of Paperboard, Using refining Methods to revisit Out of Plane properties".
  • Forward looking research in EU: Paul Krochak med titeln: "Rethinking the paperboard system".
  • Refining fundamentals: Paul Krochak med titel "Updating with recycled pulp quality by fraction and selective refining".

Läs mer på ri.se