Nyheter

Tove Joelsson föreläser på FRC i Storbritannien

2022-08-08

Tove Joelsson föreläser på 17th FRC The Pulp and Paper Fundamental Research Society, som anordnas i Robinson College i Cambridge Storbritannien den 28 augusti-1 september 2022.

Tove Joelssons presentation har titeln: "Lignin interdiffusion - a mechanism behind improved wet strength" (Tove Joelsson*, Amanda Mattsson, Jukka A. Ketoja, Gunilla Pettersson, and Per Engstrand).

Symposiet berör flera viktiga ämnen som bland annat nanocellulosaapplikationer i polymer- och kompositmaterial, modellering och simulering inom förpackningar, fundamental kunskap kring cellulosans yta