Nyheter

Tove Joelsson-nypromoverad teknologie doktor

2022-10-11

Den 6-7 oktober var det akademisk högtid på Mittuniversitetet i Sundsvall. På den akademiska högtiden promoverades universitetet hedersdoktorer och doktorer samt installeration av professorer. I år promoverades Tove Joelsson, forskare på MoRe Research.

Cermonin pågick under två dagar och under torsdagen höll hedersdoktorer och professorer installationsföreläsningar på campus Sundsvall. På fredagen ägde själva ceremonin rum på Södra berget.

Från det första universitetet i Bologna hölls den första cermonin år 1088 till dagens universitet i Sverige har det genomförts promotions-och installationshögtider. Ceremonin består av tre delar:

  • promotion av hedersdoktorer och doktorer
  • installation av professorer
  • utdelning av priser