Nyheter

Troëdssons forskningsfonds event - anmälan öppet

2022-06-01

Lyssna till en debatt om skogen, som idag är en brinnande fråga för många. Vi vill kunna använda skogen som källa för mer hållbara material, bränslen och energi. Samtidigt som vi idag redan använder skogsråvaran i den befintliga skogssektorn och som bränsle till värmeverk.

Vi arrangerar tillsammans med RISE Processum, RISE Research Institutes of Sweden och Höga kusten teoretiska gymnasium ett seminarium som ger utrymme för att nyansera bilden och underlätta för debatt. Tillsammans kan vi försöka svara på frågan – Hur vill vi använda skogen?
- Datum: 8 september 2022
- Tid: 08:15 – 12:00
- Plats: Digitalt, Livestream via Youtube

Program:

8.15 Rektor Höga Kusten Teoretiska gymnasium Maria Lundkvist hälsar välkommen

8.20 Ulf Carlson Vice ordförande Troëdssons forskningsfond

8.30 Föreläsning Traditionell skogsindustri - PhD Jessica Gard Timmerfors, MoRe Research och Mittuniversitetet

9.00 Föreläsning Bränslen i från skogen - PhD Adnan Cavka, Sekab

10.00 Föreläsning Nya material i från skogen - PhD Sara Wallstén, MoRe Research

10.30 Föreläsning Skogens biologiska mångfald - Johanna Martinell, kommunbiolog. PhD Dan-Erik Lindberg, kommunbiolog.

11.05 Panelsamtal

11.40 Sammanfattning


Eventet finasieras av Troëdssons forskningsfond.


Länk till anmälan

Läs mer om eventet här