Nyheter

Troëdsonfondens event - anmälan öppet

2022-06-01

Lyssna till en debatt om skogen, som idag är en brinnande fråga för många. Vi vill kunna använda skogen som källa för mer hållbara material, bränslen och energi. Samtidigt som vi idag redan använder skogsråvaran i den befintliga skogssektorn och som bränsle till värmeverk.

Vi arrangerar tillsammans med RISE Processum, RISE Research Institutes of Sweden och Höga kusten teoretiska gymnasium ett seminarium som ger utrymme för att nyansera bilden och underlätta för debatt. Tillsammans kan vi försöka svara på frågan – Hur vill vi använda skogen?
- Datum: 8 september 2022
- Tid: 08:15 – 12:00
- Plats: Digitalt, Livestream via Youtube


Eventet finasieras av Troëdsonfonden.


Länk till anmälan