Nyheter

Seminarium inom området Skogen

2022-02-24

MoRe Research kommer att, tillsammans med RISE Processum och Höga Kusten Teoretiska Gymnasium, att anordna ett seminarium riktat till gymnasieelever i Örnsköldsviks kommun och allmänheten. Seminariet kommer att ha temat "Hur vill vi använda vår skog?" Fyra föreläsningar med olika vinklar på hur skogen kan användas kommer att hållas med debatt efteråt där fördelar och nackdelar diskuteras. Syftet är att tillgängliggöra forskningsresultat och öka allmänhetens kunskap om industrier kopplat till skogen. Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond finansierar eventet.

Vi vill kunna använda skogen som källa för mer hållbara material, bränslen och engerig. Samtidigt som vi idag redan använder skogsråvaran i befintliga skogssektor och som bränsle till värmeverk. Vi har dessutom sett, framförallt det senaste året att fler vill tirrbringa sin fritid i skogen, turista där. För att inte tala om den debatt om ekologisk mångfald och att Sverige fått kritik av WWF för att vi inte når upp till vårt åtagande. Hur skall allt detta gå ihop? Vad gör forskare nu? Vad tycker du och vad kan du göra? Seminariet vill ge utrymme för att nyansera bilden och underlätta debatt. Vi ska garanterat svara på frågan "Hur använder vi vår skog?". Kom gärna och lyssna och delta i debatten, hjälp oss att besvara frågan "Hur vill vi använda skogen?".

Seminariet kommer att hållas den 8 september i Pinassen, 8-12. Inbjudan med länk kommer senare.

För mer information kontakta Maria Edblad, 070-3743359 E-post