Nyheter

2023

2023-12-18 Call for abstract och registrering öppen: 11th Nordic Wood Biorefinery Conference
2023-11-21 Utbildning Metodik för laboratorietekniker
2023-11-08 Magnus Larssons ledare i nyhetsbrev
2023-10-18 Utveckling av värmeisolering för nya och gamla byggnader
2023-10-18 Bearbetning av organosolvfraktioner för funktionalisering
2023-10-17 Atanu Kumar Das forskar inom icke-ved och trämassa och biobaserade skumprodukter
2023-10-05 Ny postdoc inom gröna isoleringsmaterial
2023-09-27 Tillverkningsprocesser för starka hydrofoberande biomaterial med hetpressningsteknik
2023-08-23 IFPC 2023 The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference
2023-06-29 Magnus Larsson är tillförordnad VD på MoRe Research
2023-06-22 Snygga biobaserade prototyper till Racoon
2023-06-21 MoRe deltog på Ecohelix invigning
2023-06-21 Kontaktpersoner under sommar 2023
2023-06-21 Forskare presenterar på ISWFPC 2023
2023-06-19 Örnsköldsviks kommun ger möjlighet till arbetsplatser i en naturnära miljö under sommaren.
2023-06-19 Ny kartläggning visar potential för ökat resursutnyttjande i skogsbaserade värdekedjor i Sverige
2023-06-01 Ny sprayanläggning hos oss
2023-05-31 Förändring i MoRe Research ledning
2023-05-31 Ledare nyhetsbrev: "MMVI"
2023-05-31 Loppet på High Coast Innvoation Park - Go for the top!
2023-05-31 Rapport - akvatiskt eDNA som verktyg inom svensk miljöövervakning
2023-05-30 Forskaren Claudia Esteves prisbelönad - Heinzel-Mondi-Sappi Award 2023
2023-05-23 Carl Kempe
2023-04-28 Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil
2023-04-13 Delta i det andra INN-PRESSME-webinariet om Open Calls!
2023-03-27 Lefayet Sultan Lipol - ny licentiand på MoRe
2023-03-27 Denada Limani ny ingenjör på MoRe
2023-03-27 Ny forskningsingenjör med intresse för bioekonomi
2023-03-15 MoRe har möjligheter att utvärdera icke-träfibrer
2023-03-03 Ledare Nyhetsbrev; Nu kör vi!
2023-03-01 MoRe bidrar med material till utställning på Västerbottens museum
2023-02-27 Biodrivmedel – en högaktuell produkt som MoRe kan karaktärisera och analysera
2023-02-27 Extraktivämnen – ett viktigt område inom massaindustrin
2023-02-27 Innovationstjänster inom prototyp och process
2023-02-27 MoRe kan identifiera fiberslag för EUTR
2023-02-27 Filmen från Troëdsons forskningsfonds event - Hur vill vi använda vår skog?
2023-02-01 Rekryteringsmässa Bazaren på Waterfront