Nyheter

Call for abstract och registrering öppen: 11th Nordic Wood Biorefinery Conference

2023-12-18

RISE division Bioekonomi och hälsa, i vilken MoRe Research ingår, arrangerar nästa år den internationella konferensen Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC).

Där kommer de senaste upptäckterna och innovationerna, likväl som kommande behov och utmaningar, rörande biobaserade material, kemikalier och produkter från bioraffinaderier att presenteras och diskuteras.

Konferensen arrangeras denna gång i Örnsköldvik, där hjärtat för RISE forsknings- och innovationsarena inom bioraffinaderi, Bioeconomy Arena finns. Mitt i den storslagna naturen i Höga kusten kommer Nordic Wood Biorefinery Conference att erbjuda en mötesplats mellan forskning, innovation och industri, med fokus på värdekedjor för kommersialisering av skogsindustriella bioraffinaderier.

Årets tema är From Science to Transition.

Konferensen äger rum 15-17 oktober i Örnsköldsvik – Call for paper och anmälan är öppen.