Nyheter

Save the date:15-17 oktober 2024: Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC) i Örnsköldsvik

2023-10-30

RISE division Bioekonomi och hälsa, i vilken MoRe Research ingår, arrangerar nästa år den internationella konferensen Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC).

Där kommer de senaste upptäckterna och innovationerna, likväl som kommande behov och utmaningar, rörande biobaserade material, kemikalier och produkter från bioraffinaderier att presenteras och diskuteras.

Konferensen äger rum 15-17 oktober i Örnsköldsvik – Save the date!