Nyheter

Bearbetning av organosolvfraktioner för funktionalisering

2023-10-18

Projektet kommer att utveckla gröna processer för bioaktiv fiberfunktionalisering som innehåller skogsbaserade resurser, som sedan ska användas till högpresterande material. Dessa material behöver i framtiden vara biologiskt nedbrytbara för att leva upp till framtida miljökrav och svensk biobaserad ekonomi och samhälle.

En halvkontinuerlig organosolvreaktor på Luleå Tekniska Universitet, kommer att användas i projektet. Vidare fraktioneras och isoleras de tre huvudkomponenterna lignocellulosa, cellulosa, hemicellulosa och lignin.

Fortsatta steg lägger fokus på användningen av ett kemoenzymatiskt tillvägagångssätt för funktionalisering av cellulosa- och hemicellulosafraktionerna, detta för att erhålla specifika egenskaper, såsom vattenstabilitet.

De funktionaliserade fibrerna kommer att användas för att producera skummade material med hjälp av olika processkoncept i labb- och pilotskala som utvecklats vid MoRe Research, dotterbolag i RISE. Det skummade materialet analyseras och utvärderas med avseende på prestanda, med särskilt fokus på våtstabilitet.

Abirami Senthil är doktorand i detta projekt. Det ingår i satsningen Resurssmarta Processer, BioInnovation.