Nyheter

Utveckling av värmeisolering för nya och gamla byggnader

2023-10-18

De konventionella material som vi mest använder för byggnadsisolering är baserade på fossilbaserade föreningar. Vi måste ersätta dem med grönare alternativ och Avik De, postdoc, forskar på detta i ett spännande projekt.

Forskningsprojektet föreslår nya biobaserade och cirkulära oorganiska-organiska hybridmaterial för att bearbeta värmeisolering av olika former lämpliga för nya och gamla byggnader.

Projektet syftar till att förbättra energieffektiviteten samtidigt som det ersätter fossilbaserade och farliga material i byggsektorn. I Sverige står byggsektorn för merparten av energiförbrukningen och majoriteten av utsläppen av växthusgaser.

Under 60- och 70-talet byggdes under Miljonprogrammet mer än en miljon byggnader under 10 år. Dessa byggnader gjordes mycket snabbt och har dålig isolering. Vårt mål är också att bygga om dessa gamla byggnader med effektiva och återvinningsbara isoleringsmaterial, som vi kommer att utveckla under detta projekt till en låg kostnad.

Detta projekt är ett industriprojekt från WISE (Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability) finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Detta projekt genomförs tillsammans med Luleå tekniska universitet.