Nyheter

Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil

2023-04-28

MoRe är med som uppskalningspart i ett spännande projekt om filter för luftrening, BioReFil. Sara Wallsten och Forough Momayez representerar MoRe Research i detta projekt som finansieras av Bioinnovation. Övriga parter är RISE, Oppigård AB, Racoon Miljöfilter AB, Sharetex.

Luftrening är en stor och ständigt aktuell fråga, med applikationer i både inomhusklimat och fordonsindustri. Många luftfiltermaterial produceras idag utifrån fossil råvara. Huvudsyftet för detta projekt är att vidareutveckla och konstruera biobaserade filtermaterial, baserat på restprodukter från bryggeriprocess och återvunnen cellulosa.

Marknaden för luftreningsapplikationer är stor och växande. Det gäller både för inomhusklimat, särskilt i spåren efter Covid-19, och för fordonsindustri där både förare och elektronik är beroende av god luftkvalitet. Många filtermaterial som används idag är baserade på fossil råvara vilket i längden är ohållbart. Detta projekt syftar till att ta fram hållbara alternativ baserat på återanvändande av textila material och restprodukter från bryggeriprocesser och inkluderar hela värdekedjan från råvaruproducenter till slutanvändare.

Återvunna textila material är en ännu så länge underutnyttjad resurs. Till stor del på grund av att återvinningsprocesserna fortfarande är under utveckling och även på grund av att användningsområden inte har förankrats. I detta projekt kommer cellulosamaterial som tagits fram via ShareTex:s process att användas, där fibrerna renas fram ur textilier via en unik metod.

Läs mer om projektet

  • Sara Wallstén

  • Forough Momayez