Nyheter

Carl Kempe

2023-05-23

Det är med stor sorg och saknad som vi har tagit emot beskedet att Carl Kempe har gått bort. Carl var en stor man i alla bemärkelser och hans brinnande intresse och engagemang för skogsindustrin följde honom genom hela livet. Det tomrum som han lämnar efter sig är svårt att sätta ord på.


Det har varit en ynnest att få ha haft Carl Kempe så nära oss. Han var ordförande i MoRe Research styrelse under många år och har i den rollen starkt bidragit till uppbyggnaden av bolaget. Sitt Örnsköldsvikskontor har han haft i vårt hus vilket gjort att vi löpande har fått ta del av hans brinnande engagemang rörande kompetensförsörjning, utveckling, forskning och innovationer.


Carl hade många viktiga uppdrag kopplade till utvecklingen av den skogliga industrin längs Norrlandskusten. Carl blev ordförande i Kempestiftelserna 1979 och 1983 valdes Carl in som ledamot i styrelsen för Umeå Universitet.


Carl var anställd på Mo och Domsjö AB under större delen av sin karriär, satt på viktiga poster i olika bolagsstyrelser och hade internationella uppdrag i flera världsdelar. Att resurser i form av kompetent personal, analys- och pilotverktyg, kapital och utvecklingsbara fabriksenheter fanns tillgängliga, var något som Carl värnade om.


Han fick även ta emot ett flertal priser och utmärkelser, bland annat Ekmanmedaljen 2005 och han promoverades till hedersdoktor vid tre universitet; Umeå Universitet (1986), Lunds Universitet (1996) och SLU (2000).


Sedan 2019 delas årligen Carl Kempes stipendium ut vid Örnsköldsviks gymnasium Naturprogram årskurs 3. Utmärkelsen går till elever med särskild kunskap, drivkraft och engagemang samt nyfikenhet och flit. Symboliken i stipendiet överensstämmer helt med Carls bild om förutsättningarna för en stabil utveckling: Det gäller att bygga från grunden!


Vi kommer alla att sakna den lampa som tidiga mornar och sena kvällar spred sitt varma och innovativa ljus från Carls kontor på Hörneborgsvägen i Örnsköldsvik, både ut i ”forskningens och utvecklingens korridorer” och ut genom fönstret med riktning mot Domsjöfabriken. Helst skulle vi vilja att lyset ständigt var på men ett sådant slöseri hade inte Carl gillat.


Vi låter den lysa symboliskt i stället och den lampan kommer aldrig att slockna utan snarare, i takt med den teknikutveckling som sker, att lysa än starkare, helt i Carls anda.


Tack Carl!
Vännerna och kollegorna
Stefan Svensson, MoRe Research