Nyheter

Extraktivämnen – ett viktigt område inom massaindustrin

2023-02-27

RISE har startat ett projekt om extraktivämnen för att stärka erbjudandet mot massaindustrin. Vi kartlägger för närvarande kompetenser, analysmöjligheter, kunskapsluckor, intressanta forskningsämnen samt viktiga samarbetsparters.

Extraktivämnen finns i ved och har som funktion att skydda träd mot insekter, bakterier och svampar. De består av hartssyror, fettsyror, steroler, m.m., som tyvärr ger problem i massa- och papperstillverkning i form av beläggningar och haverier, samt fläckar, eftergulning och lukt- och smakproblem hos produkterna.

Extraktivämnen som idag avskiljs vid bruken används för framställning av tallolja - en förnyelsebar grön produkt som efter förädling används för tillverkning av limmer, grön diesel, klister, biologiska smörjoljor, mm. Forskning om extraktivämnen från ved har emellertid identifierat flera tusen olika ämnen med potential att användas i utveckling av biobaserade kemikalier och nya produkter med högt värde (t.ex., kosmetika och mediciner). Genom att kunna erbjuda god kompetens inom extraktivämnen kan vi hjälpa industrin med att både minska processrelaterade problem och utveckla nya, avancerade produkter.

Läs mer om MoRe Research analyser och kompetens kring extraktivämnen

RISE websida:

Analysera kolofonium

Karaktärisering av ved- och massaanalyser

Ved och renseri

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala