Nyheter

Tillverkningsprocesser för starka hydrofoberande biomaterial med hetpressningsteknik

2023-09-27

Varmpressning av träfibrer är ett spännande och växande forskningsområde. I september var det ett uppstartsmöte i projektet "Manufacturing processes for strong hydrophobic bio-materials using hot pressing technology". Tove Joelsson projektleder och MoRe Research koordinerar också projektet vilket är finansierat av Bioinnovation. Det är spännande projektpartners som Mittuniversitetet, FSCN Research Centre, IPCO, Floore AB, Re-board Technology, Ecohelix och Gludan. Mötet vid Torpshammars Herrgård avslutades med visning av produktion på Flooré AB.

Text om projekt från Bioinnovations hemsida:
Detta projekt strävar efter en förändring mot förnyelsebara råvaror och högre resurseffektivitet inom bygg- och konstruktionssektorn. Råmaterialet kommer huvudsakligen från högutbytesmassa, som tillverkats i en process där mer än 80% av vedsubstanserna kvarhålls i massan. Detta ger ett mer effektivt nyttjande av skogen och resulterar i att vid viss skogstillväxt ska större volymer bio-baserade material kunna ersätta fossilbaserade material. Ligninet, som utgör upp till 30% av vedmaterialet fungerar som limmet i vedfibermaterialet, nyttjas här till att skapa vattentålighet och våtstarka bindningar via en hetpressningsteknik. Tekniken tar vara på ligninets mycket goda bindnings-/vidhäftnings-potential vid höga temperaturer. I tidigare forskning kring papperstillverkning av ligninrika massor har man visat att lignintäckta fibrer kan binda till varandra om de sammanpressas vid tillräckligt hög temperatur och tryck.


Genom att ta vara på hetpressningstekniken syftar projektet till att utveckla och förbättra egenskaperna hos biobaserade 3D honey-comb-liknande material (bi-kake-liknande struktur) som används i olika skivor inom byggindustrin. En sådan skiva består av flera skikt av papper: fluting (den vågformade strukturen), innerliner (det inre lagret av papper som täcker flutingen på insidan av en kartong) och liner (refererar till både innerlinern och ytterlinern på fluting och i wellpappkartong).
Var och en av de ingående papperskomponenterna i flerskikts skivmaterialet förbehandlas med hetpressningsteknik helt utan tillsats av styrkehöjande kemikalier, så att hög styrka och vattentålighet erhålls. De hetpressade materialen kan sedan sammanfogas och konverteras till starka och vattentåliga 3D honey-comb-liknande skivor och utan användning av plastbeläggning.

I det aktuella projektet är slutanvändaren av materialet en tillverkare inom golvindustrin, men målet är att materialen kommer att kunna användas på flera områden inom byggnadskonstruktion. Material av 100%-ig skoglig råvara är lätta att återvinna. Starka och vattentåliga material möjliggör ökat återbruk med stärkt cirkuläritet. Detta bidrar även till ett betydligt minskat koldioxidavtryck.