Nyheter

Förändring i MoRe Research ledning

2023-05-31

MoRe Research VD sedan 17 år, Stefan Svensson, tillträder den 1 juni 2023 en roll som Marknadschef i RISE avdelning Massa, papper och förpackningar, dvs den avdelning i vilken MoRe ingår. Detta betyder samtidigt att han lämnar sitt uppdrag som VD för bolaget.

I den nya rollen kommer Stefan, tillsammans med sitt team, att verka för än mer frekventa och fruktbara kontakter med er kunder och samarbetspartners för att vi tillsammans i skogsindustrin ska finna lösningar på alla utmaningar som vi står inför. Detta är ett uppdrag som Stefan brinner för. Initialt träder Magnus Larsson, avdelningschef för Massa, papper och förpackningar, in som t.f. VD för bolaget från den 1 juni.

Frågor rörande detta kan ställas till:
Stefan Svensson, Marknadschef Massa, papper och förpackningar fr.o.m. 1 juni, 070 234 83 00
Magnus Larsson, T.f. VD MoRe Research fr.o.m. 1 juni, avdelningschef Massa, papper och förpackningar, 070 3446514
Marco Lucisano, Styrelseordförande i MoRe Research, divisionschef Samhällsbyggnad, 076 876 72 85