Nyheter

Forskaren Claudia Esteves prisbelönad - Heinzel-Mondi-Sappi Award 2023

2023-05-30

Den 24 maj hölls den årliga prisutdelningen för Heinzel-Mondi-Sappi Award 2023 på konferensen Paper and Biorefinery 2023 i Graz. Dr Claudia Esteves tilldelades pris i kategorin "Pulping Process", prisutdelare Kurt Maier. Heinzel group står för kategorin "Pulping Process", Mondi Group står för kategorin "Resource Efficiency" och Sappi ger priset i "Paper- and Board Making Process".

I kategorin "Resource Efficiency" belönades Martin Nigl och i kategorin "Paper- and Board Making Process" belönades Hamid Ahadian.

Claudia Esteves jobbar som forskare på RISE och disputerade den 16 december och hennes avhandling har titeln "Ökad massastyrka genom syrgasdelignifiering". Opponent var professor Christine Chirat, Grenoble INP – Pagora, UGA och handledarna Elisabet Brännvall, Olena Sevastyanova och Sören Östlund.

Från abstract: “Oxygen delignification is widely used in the pulp and paper industry as a part of delignification process between the kraft cook and bleaching. However, its potential has not been fully utilized. Rather than an intermediate process between cooking and bleaching, oxygen delignification is a strong oxidizing agent with powerful effects on the pulp properties, the hypothesis that oxygen delignification has the potential to improve the pulp mechanical properties was investigated.”

Läs avhandlingen på DIVA

Foton från konferensen

Copyright: © Austropapier/Daniel Schaler