Nyheter

Magnus Larssons ledare i nyhetsbrev

2023-11-08

Det är i dagarna 4 år sedan MoRe kom in i RISE som ett delägt dotterbolag. En del har ändrats under denna tid men mycket är det samma som tidigare. En sak som är annorlunda är att Stefan Svensson som har lett bolaget under runt 20 år nu har tagit sig an uppgiften att vara marknadschef för den del av RISE som MoRe tillhör. Jag har trätt in som tillförordnad VD för bolaget i stället för Stefan.

En kort bakgrund är att jag har arbetat inom massa- och pappersområdet i snart 3 år som avdelningschef för Massa, Papper och Förpackningar. Innan dess var jag chef för RISE avdelning Kemiska Processer och Läkemedel i 7 år och har en bakgrund inom kemisk processutveckling.

Som relativt ny till fältet tycker jag att det är ett spännande område med där vi stödjer industrin både med lösningar för storskaliga processer liksom som med utveckling av nya material baserade på fibrer. Det pågår samtidigt en utveckling inom branschen med ett alltmer ökande fokus på effektivisering av processer för att nå både ekonomiska så väl som miljömässiga vinster.

Utmaningarna är många och externa krav är alltid tuffa samtidigt som de också driver utvecklingen framåt. Det är en situation som jag känner igen från mina tidigare arbetsplatser. Stimulerande men tufft.

Vi ser att det stöd som vi kan ge till industrin kontinuerligt behöver utvecklas för att vara relevant. Det är en resa som kommer att drivas på under de närmaste åren och som gör att ändringen för MoRe kanske blir större utan att vi för den skull släpper på våra styrkor som vi har idag.

Med vänliga hälsningar

Magnus

Prenumerera på MoRes nyhetsbrev