Nyheter

Ledare Nyhetsbrev; Nu kör vi!

2023-03-03

Det är en härlig tid i Örnsköldsvik för närvarande! Vart man än går så ser man stjärnor, alla med olika bakgrund och erfarenhet. Underbart… olikheter berikar!

Bidragen har förvisso väldigt olika karaktär men den gemensamma nämnaren är tydlig: deltagarna gör alltid sitt bästa och helheten blir en show som imponerar på såväl de som har förmånen att bevittna denna live som på de som får betrakta evenemanget på avstånd.

Deltagarna har färgglada kläder anpassade för just deras bidrag och stjärnornas skicklighet förstärks med avancerad ljussättning, tekniska hjälpmedel, rök och eld och där summan av kardemumman blir en totalupplevelse som levereras inom utsatt, snäv tidsplan. I sanning imponerande!

Jag talar givetvis om verksamheten i MoRe där det just nu är full fart på laboratorierna och kring pilotmaskinerna. Målmedvetenhet, god stämning och högt i tak präglar verksamheten och beträffande det senare blir det snart ännu högre tak då den nya pilothallen vid årets slut kommer att vara färdigställd.

Den nya hallen utgör en viktig pusselbit i RISE satsning ”Bioeconomy Arena” och tillsammans med redan befintlig verksamhet i MoRe och Processum kommer arbetet med att hantera såväl dagens som framtidens utmaningar att få en rejäl skjuts.

Som sagt… det är en härlig tid i Örnsköldsvik just nu… och dessutom är Melodifestivalen på besök…

/Stefan