Nyheter

MoRe kan identifiera fiberslag för EUTR

2023-02-27

För att förhindra handel av olagligt avverkad skog kom det en EU-lagstifning 2013 den så kallade EU:s timmerförordning (EU Timber Regulation, EUTR). Mer detaljerat innebär detta att varje företag som köper träprodukter från länder utanför EU är ansvariga för att garantera deras lagliga ursprung.

Detta sker genom att utföra en förvärvsgranskningsprocess som styrker lagligheten hos produkterna. I denna process är en analys av fiberslag viktig för att verifiera virkets innehåll och ursprung. Här kan MoRe Research vara behjälplig, med ljusmikroskop och djup fiberkunskap kan vi identifiera fiberslagen.

För mer information kontakta Jessica Sjöstedt.

  • Jessica Sjöstedt

    070-243 99 98, jessica.sjostedt@more.se