Nyheter

Atanu Kumar Das forskar inom icke-ved och trämassa och biobaserade skumprodukter

2023-10-17

Atanu Kumar Das är ny forskare på MoRe Research med en gedigen utbildningsbakgrund inom skogsbruk och massa och papper. Han har tidigare jobbat på SLU och har en tjänst på MoRe med fokus på förädling av råvaror.

Atanu beskriver sig själv:

Jag har tagit en BSc i skogsbruk (Major in wood science) och en MSc in Forestry (Major in wood science) från Forestry and Wood Technology Discipline, Khulna University, Khulna, Bangladesh. Jag har också tagit en MSc (Major i massa och papper), från Institutionen för massa- och pappersteknologi, Asian Institute of Technology, Thailand. Jag har avlagt min doktorsexamen i teknik från Forest Biomaterials and Technology, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå, Sverige.

Mitt forskningsmål är att arbeta för människors förbättring genom att utveckla nya bioprodukter genom att omvandla både jungfrulig och avfallsbiomassa på ett korrekt sätt. Utveckling av bioprodukter inkluderar fast och flytande biobränsle, biobaserade material för energisektorn (elektrod, kondensator, batteri och grafen), 3D nano- och makrobiokompositer, biomedicinska produkter, makro- och nanolignocellulosakompositmaterial, lignin- och ligninprodukter, trä och icke-träprodukter samt massa- och pappersprodukter. Jag fokuserar för närvarande på icke-ved och trämassa och biobaserade skumprodukter.