Nyheter

MoRe har möjligheter att utvärdera icke-träfibrer

2023-03-15

 

Med sin unika pilotkokeri har MoRe möjligheter att utvärdera fiberråvaror som halm, bambu och elefantgräs för massa, papper och kartong samt för andra produkter. Bambu kan användas i textil, likaså lin och hampa.

Vissa typer av icke träfiber påverkar avvattningen mycket medan andra har en bra körbarhet på en pappersmaskin. Genom tester i våra piloter är det möjligt att optimera mängden icke-träfiber i mixen med fokus på kvalitet och kostnad för att kunna använda rätt råvara till slutprodukten.

I kokaren kan vi göra försök som simulerar både kontinuerlig och satsvis tillagning. Eftersom arterna har olika sammansättning och därmed olika egenskaper anpassar vi både tillagnings- och blekningssekvensen till respektive råvara.

Vi har pilotutrustning hela vägen från kokning till färdiga produkter. Det innebär att vi kan göra kompletta utvärderingar av olika fiberråvarors lämplighet och även föreslå nödvändiga processförhållanden för olika slutprodukter. Viktiga förutsättningar för dessa utvärderingar är MoRes kompetenta analyspersonal samt avancerade instrument och metoder.

  • Lars Sundvall

    Kontakt: 070-526 52 21, lars.sundvall@more.se