Nyheter

Filmen från Troëdsons forskningsfonds event - Hur vill vi använda vår skog?

2023-02-27

Lyssna till en debatt om skogen, som idag är en brinnande fråga för många. Vi vill kunna använda skogen som källa för mer hållbara material, bränslen och energi. Samtidigt som vi idag redan använder skogsråvaran i den befintliga skogssektorn och som bränsle till värmeverk. Titta på filmen från Troëdsons forskningsfonds event - Hur vill vi använda vår skog?

Föreläsning Traditionell skogsindustri - PhD Jessica Gard Timmerfors, MoRe Research och Mittuniversitetet

Föreläsning Bränslen i från skogen - PhD Adnan Cavka, Sekab

Föreläsning Nya material i från skogen - PhD Sara Wallstén, MoRe Research

Föreläsning Skogens biologiska mångfald - Johanna Martinell, kommunbiolog. PhD Dan-Erik Lindberg, kommunbiolog.

Vi arrangerade, tillsammans med RISE Processum, RISE Research Institutes of Sweden och Höga kusten teoretiska gymnasium, ett seminarium som ger utrymme för att nyansera bilden och underlätta för debatt. Tillsammans kan vi försöka svara på frågan – Hur vill vi använda skogen? Finansiering: Troëdsons forskningsfond

Länk till film