Nyheter

Utbildning Metodik för laboratorietekniker

2023-11-21

MoRe anordnar en utbildning för laboratorietekniker och annan personal på lab. Utbildningen kräver inga förkunskaper – vi anpassar nivån efter kursdeltagarnas behov. Målet är att personal på laboratorier ska kunna hantera fundamental utrustning som till exempel pipetter, pH-metrar, mätkolvar, mätglas och på så sätt känna sig trygg och utföra analyser på ett noggrannt sätt.

Utbildningen går igenom grundläggande moment som provuttag, teknik för vägning, metodik vid användning av de vanligaste mätutrustningarna på ett laboratorium; pipett, mätglas, mätcylinder, mätkolv, automatpipett, byrett, titrerutrustning, pH-meter. Hantering av olika provtyper som vätskor, fasta och flyktiga ämnen behandlas också. Grunderna för bedömning av mätosäkerhet är en del i kursen. 

Datum är ännu ej fastställt utan meddelas när 10 deltagare är anmälda. Ingen examination ingår.

Det finns möjlighet att få företagsanpassade utbildningar inom ämnet, kontakta oss för diskussion.

Målgrupp: Laboratorietekniker och liknande profession
Tid: 9:00- 16:00 (en dag)
Kostnad 7500kr/person
Minimiantal för att vi håller kursen är 10st anmälda.
Max antal: 15st
Form av utbildning: Fysisk
Lokal: MoRe Research, Hörneborgsvägen 10,i Örnsköldsvik
Fika och lunch ingår

Kontaktperson: Anna-Karin Söderlind, 070-2417397 E-post