Nyheter

MoRe bidrar med material till utställning på Västerbottens museum

2023-03-01

Under 2023 med start den 4 mars börjar en utställning på Västerbottens museum i Umeå som heter "Hur många träd finns det i skogen?". Det är en historisk vandring som berättar hur människan använt träd. MoRe Research bidrar med nya material från skogen, en filtermask i cellulosa.

Text från Västerbottens museums hemsida:

Hundra år av mätningar och försök, tusentals år av skogsanvändning

I Sverige har människor levt i och nära skogen under tusentals år. Mer än hälften av landets yta täcks av skog och den har använts till alltifrån byggen och bränsle till papper och kläder. Spåren av människans långa bruk av skogen är många. De avspeglar sig i själva skogen men syns även i till exempel föremål, byggnationer och ortnamn.

På 1800-talet blev skogen en nationell resurs med stort ekonomiskt värde. Då uppstod behovet av att lära sig mer och få bättre överblick; räcker skogen och hur får vi träden att växa bättre? För att få svar på dessa frågor startades Riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna år 1923. Hundra år senare pågår fortfarande skogliga försök och inventeringar av dessa två jubilarer vid Sveriges lantbruksuniversitet. Idag är uppdragen mycket bredare, där klimatet och biologisk mångfald är exempel på högaktuella frågor.

Läs mer om vandringsutställningen i Umeå

Flyer

  • Filtermask i cellulosa