Analysteknik

Christina Wedin - koordinator för Analysteknik

Christina Wedin är koordinator för avdelningen Analysteknik. Hon har arbetat med avancerade analyser sedan 1986 när hon började på MoDo FoU. 

- Jag kom hit efter en treårig kemiutbildning med inriktning mot analytisk kemi på Umeå universitet, berättar Christina Wedin. Då hade just klordebatten börjat och i 2,5 år analyserade jag organiska klorföreningar i blekeriavlopp och avlopp till recipienten. Idag har man modernare blekningstekniker där halterna av organiska klorföreningar är mycket låga.

- I och med att peroxidblekning introducerades började jag jobba med metallanalyser. Metalljoner sönderdelar väteperoxid och därmed blir förbrukningen onödigt stor, och därför var metallanalyserna viktiga vid peroxidblekningsutvecklingen. 

- Under MoDo-tiden var det av naturliga skäl fokus på MoDo-brukens behov, fortsätter Christina. Sen MoRe Research bildades får vi analysuppdrag från många företag, både skogsföretag och andra, i Sverige men även från Europa och resten av världen. Därför är det mer spridning på proverna, vilket är stimulerande eftersom det kräver mer av oss.

- Vi matar inte bara in prover och analyserar med standardanalyser, utan förbehandling och analyser måste ibland modifieras beroende på provets sammansättning. För oss är det viktigt att få veta bakgrunden till de olika proverna, exempelvis kokprocess och vedslag, för att kunna göra rätt provberedning.

- Jag har jobbat mycket med kolhydratanalyser, som alltid är en efterfrågad analys. Man vill veta kolhydratsammansättningen, inte bara i massa och ved, utan också i olika processvätskor för att exempelvis få fram förutsättningarna för jäsning.

- Det är roligt med alla kundkontakter och frågor om kemiska analyser. Vi har en lista på vår hemsida med alla analyser som vi kan göra, och vi vet att det är många som besöker dessa sidor. Vid behov kan vi också utveckla andra metoder för specialfall. Finns inte en färdig metod så kan vi alltså ta fram en. Det skiljer oss från företag som är specialiserade på standardmetoder i långa serier.

- Jobbet är som roligast när jag fått ett prov som inte går att behandla som vanligt före en analys. När jag då kommer på ett sätt hur det ska göras, känns det att dagen varit lyckad.

- Vintertid blir det en del skidåkning och naturligtvis ser jag en del hockey, både live men kanske mest framför TV:n. Tidigare spelade pojkarna ishockey men de har slutat, så drömmen om den pensionsförsäkringen har spruckit. Sommartid tillbringar jag mycket tid i mitt paradis, som är min pappas föräldrahem vid havet i Salsåker i Nordingrå, slutar Christina.