Troëdssons forksningsfonds event

Troëdssons forksningsfonds event "Hur vill vi använda skogen?"

Lyssna till en debatt om skogen, som idag är en brinnande fråga för många. Vi vill kunna använda skogen som källa för mer hållbara material, bränslen och energi. Samtidigt som vi idag redan använder skogsråvaran i den befintliga skogssektorn och som bränsle till värmeverk.

MoRe Research kommer att, tillsammans med RISE Processum och Höga Kusten Teoretiska Gymnasium, att anordna ett seminarium riktat till gymnasieelever i Örnsköldsviks kommun och allmänheten. Seminariet kommer att ha temat "Hur vill vi använda vår skog?" Fyra föreläsningar med olika vinklar på hur skogen kan användas kommer att hållas med debatt efteråt där fördelar och nackdelar diskuteras. Syftet är att tillgängliggöra forskningsresultat och öka allmänhetens kunskap om industrier kopplat till skogen. Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond finansierar eventet.

Vi vill kunna använda skogen som källa för mer hållbara material, bränslen och engerig. Samtidigt som vi idag redan använder skogsråvaran i befintliga skogssektor och som bränsle till värmeverk. Vi har dessutom sett, framförallt det senaste året att fler vill tirrbringa sin fritid i skogen, turista där. För att inte tala om den debatt om ekologisk mångfald och att Sverige fått kritik av WWF för att vi inte når upp till vårt åtagande. Hur skall allt detta gå ihop? Vad gör forskare nu? Vad tycker du och vad kan du göra? Seminariet vill ge utrymme för att nyansera bilden och underlätta debatt. Vi ska garanterat svara på frågan "Hur använder vi vår skog?". Kom gärna och lyssna och delta i debatten, hjälp oss att besvara frågan "Hur vill vi använda skogen?".


- Datum: 8 september 2022
- Tid: 08:15 – 12:00
- Plats: Digitalt, Livestream via Youtube

Program:

8.15 Rektor Höga Kusten Teoretiska gymnasium Maria Lundkvist hälsar välkommen

8.20 Ulf Carlson Vice ordförande Troëdssons forskningsfond

8.30 Föreläsning Traditionell skogsindustri - PhD Jessica Gard Timmerfors, MoRe Research och Mittuniversitetet

9.00 Föreläsning Bränslen i från skogen - PhD Adnan Cavka, Sekab

10.00 Föreläsning Nya material i från skogen - PhD Sara Wallstén, MoRe Research

10.30 Föreläsning Skogens biologiska mångfald - Johanna Martinell, kommunbiolog. PhD Dan-Erik Lindberg, kommunbiolog.

11.05 Panelsamtal

11.40 Sammanfattning

 


Eventet finasieras av Troëdssons forskningsfond.


Länk till anmälan