”Åh den ljusnande framtid är vår”

”Åh den ljusnande framtid är vår”

Sångerna från de lövade skrindorna ekar fortfarande från 2011 års studenter som nu tar nästa steg mot utbildnings- och yrkesval. Förhoppningsvis kommer många av dessa inom några år att återfinnas i vår bransch och med hunger, entusiasm och nytänkande bidra till utvecklingen och förnyelsen av skogsindustrin. Nyckelknippan för framgång kräver ständig påfyllning av såväl duktiga operatörer som ingenjörer, laboratorieingenjörer och forskare.

Kombinationen erfarenhet, teoretisk kunskap, ungdomlig entusiasm och nyfikenhet är nödvändiga basingredienser i utvecklingsreceptet. I detta nyhetsbrev får du ta del av tankarna från en person som personifierar alla dessa delar – Sture Noréus, arkitekten bakom MoRe och bolagets första VD.

Vidare får du stifta bekantskap med Robert Selling, nyutsedd avdelningschef för Analysteknik samt Magnus Edblad som efter drygt tio år på andra arbetsplatser återkommit till MoRes organisation med en hel del erfarenhet i bagaget.

Att skogsindustrin står inför många utmaningar underströks av de kontakter vi hade med besökarna i vår monter under SPCI-mässan i maj. Både frågeställningar rörande den traditionella värdekedjan som möjligheter inom bioraffinaderiområdet var i fokus. För utvecklingen inom det senare öppnas många nya spännande möjligheter i Örnsköldsvik genom Processums omfattande investeringar i avancerad pilotutrustning.

Sommaren är här och ett spännande andra halvår 2011 står för dörren. I Povel Ramels anda ligger det nära till hands att utbrista ”Åh den ljusnande framtid är MoRe”.