Hand i handske

Hand i handske

Så var vi här igen… den här underbara tiden då blåa skogsbär byts ut mot röda dito’n, där kantarellerna och andra mer eller mindre identifierbara kryptogamer bokstavligen skjuter upp som svampar ur jorden, där luften känns klar och härlig att andas och där gräsets tillväxttakt avtar och till viss del hämmar de avundsjuka tankar jag ältar rörande grannens nyinköpta robotgräsklippare som förnöjt och bekymmersfritt går och bökar i häcken (”kom igen… strunta i kabeln… kom över till mig!”). Kräftorna är uppätna och surströmmingen har satt såväl kroppens psykologiska försvarsmekanismer som enzymatiska system på prov.

Vidare präglas september månads inledning av insikter om att vinterjackan är för varm och sommarjackan för kall, att vänsterhandsken återigen saknas och att samlingen högerhandskar i svart skinn därmed fått en ny medlem (hur är det möjligt?), att den där dammiga spaken till vänster om ratten har något att göra med helljuset och att badscenen i Ronja Rövardotter av allt att döma spelades in just under dessa dagar 1984. ”Sommar i all ära men hösten är inte att förakta”!

På MoRe har tempot skruvats upp sedan huvuddelen av styrkan hade semester och nu är det full fart. Vädret bryr vi oss inte om… vi har konditionerade lokaler.

I detta nummer av Mer från MoRe får du bekanta dig med Tomas Gardfors - kvalitetsfokuserad, metodvaliderande projektingenjör med såväl musikaliskt sinne som passion för gyrokraftsstabiliserade fortskaffningsmedel… till och med jag blir nyfiken, och då har jag ändå läst artikeln tre gånger.

Vidare berättar vi med glädje om Raghu Deshpande och hans licentiatarbete som ska försvaras vid Karlstad universitet den 25:e september samt den mycket positiva nyheten att Energimyndigheten stöder Jessica Gard Timmerfors forskningsprojekt vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS.

Investeringar baserade på kundbehov gör vi löpande och senast i raden är ett nytt TOC-instrument samt ett instrument för mätning av temperaturkontrollerad viskositet i vätskor. Hur kan dessa instrument och tekniker hjälpa dig? Tryck på länken så får du svaret.

Robotgräsklippare föresten… jag måste erkänna att jag suttit på balkongen och betraktat den lilla krabatens framfart mellan öppna ytor, trånga prång, buskar och träd. Tålmodigt betar den av kvadratmeter för kvadratmeter med oförtruten energi och målmedvetenhet. Laddar batterierna när orken så kräver innan det är dags för nästa sväng. Imponerande!

Behovet av analyser, optimering, utvecklingsarbete och troubleshoting är ständigt växande och dessa behov ska givetvis tillgodoses så effektivt som möjligt. Vi på MoRe finns där för att ständigt trimma, kapa topparna och säkerställa att processen hålls grön och ”ogräsfri”. Vi är dock inga robotar utan kombinerar dess målmedvetenhet med kreativt och problemlösande tankearbete, har en insikt om och respekt för begreppet deadline och dess betydelse samt tar, till skillnad från robotar, emot våra kunder med varma händer. Vilken tur att man inte hälsar med vänsternäven…