Ich bin ein Berliner

Ich bin ein Berliner

Så försvann då äntligen solen ner bakom Domsjöfabrikens kokeribyggnad och det kommer att dröja ända till slutet på februari innan jag åter besväras av eftermiddagssolens strålar in genom kontorsfönstret. Härligt… nu ska här bli jobba av! För det är ju så det är… är det mörkt och kallt måste man jobba hårdare får att få upp temperaturen och bädda för den ljusare tillvaro som vi alla vet kommer igen.

På MoRe Research bygger vi för framtiden. Ett kännbart antal pensionsavgångar omfattande erfaren, duktig och uppskattad personal, i kombination med satsning på breddad verksamhet och bra efterfrågan på våra tillgängliga tjänster, har gjort att vi under senaste året rekryterat ett flertal nya medarbetare. Glädjande är att denna process fortsätter även under årets sista kvartal.

I detta nummer av Mer från MoRe inbjuds du till galapremiären av vår senaste filmskapelse där absorptionsmetoder för mätning på papper är i fokus. Tycker du speakerrösten är tilltalande och mysig?… ja då rekommenderar jag att du också läser om det här brevets profil – Robert Selling – som när han inte lånar ut sin röst till pedagogiska filmsekvenser är avdelningschef på avdelningen för Analysteknik.

Ständig påfyllning av teknisk inspiration och kunskap är viktigt i alla ansvarsfulla positioner i värdekedjan. Detta gäller inte minst värdet i att ge redan skickliga operatörer nya verktyg för att bli ännu bättre. Certifieringsutbildningarna i P&L:s regi är etablerade i kompetenshöjningssammanhang och i detta brev berättar vi om MoRes insatser i dessa utbildningar.

November är en hektisk månad där MoRe Research ser fram emot att stifta nya, och träffa gamla, kontakter i branschen. Förutom det traditionella höstmötet i SPCI:s regi kommer MoRe med stort intresse att närvara på KaU:s och UmU:s Cellulosakonferens  i Örnsköldsvik.

Omvärlden påverkar oss men det ligger också an på oss i branschen att påverka omvärlden. Det gäller att planera, satsa på utveckling, hålla kompetensen hög och utrustningen i gott skick. Abraham Lincoln lär ha sagt ”If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend six hours sharpening my axe”. Vi har visserligen i den relationen inte sex timmar på oss men det är viktigt att yxorna är i god kondition inför kommande utmaningar. På MoRe slipar vi och hugger parallellt!

“God Bless Pulp, Paper and Biorefinery!”

 Stefan Svensson, President as well…