My Heart Will Go On!

My Heart Will Go On!

Visst är det härligt med Skottår? En hel extra bonusdag för att hinna med allt som ska göras, både i jobbet och privat. Nackdelen skulle väl kunna vara att våren skjuts en dag framåt och är det dessutom ett ”skottår”, vilket det nederbördsmässigt är i Örnsköldsvik, så är ju en ansenlig mängd av nämnd bonustid redan allokerad för att flytta den solida formen av vatten från ett ställe till ett annat. Vintern har inte riktigt släppt sitt grepp ännu så fortfarande gäller rattmuff på!

I detta, årets första Mer Från MoRe, får du lära känna ytterligare två nya medarbetare i bolaget – Leticia Acevedo Förrich och Åsa Albano. Vi lyfter också fram en för många av våra kunder känd person – Christina Wedin – som tillsammans med avdelningschefen Robert Selling, koordinerar MoRes analysverksamhet.

”Massaindex”… kan det vara något? Ja naturligtvis! Här får du en första inblick i ett av projekten inom SCOPE II –programmet, ett samarbete mellan de nordliga svenska masstillverkarna och ProcessIT Innovations i Luleå. ”Bättre med ett Massaindex en massa index”.

För MoRe Research har 2012 börjat bra med många spännande uppdrag och projekt. Samtidigt måste vi alla lära av historien och i sammanhanget känns det rätt att reflektera över att det i år är 100 år sedan den tragiska olyckan med Titanic. För oss och för övriga i branschen gäller det att ständigt hålla utkik efter isbergen som förrädiskt nog bara till en åttondel visar sig över vattenytan.

Att bara köra rakt fram i övertygelse om branschens osänkbarhet är en tveksam strategi i många fall men genom fokuserad process- och produktutveckling kan vi parera isbergen och då blir vi mycket svårsänkta.

Så varför bromsa? Låt oss gasa”Estellet”…!