Processer!

Processer!

Processer är kul men ack så komplicerade och ack så krävande! Detta har för mig inte varit helt okänt men efter att ha studerat en specifik process den senaste veckan finns all anledning att reflektera en smula över observationerna.

Under vissa ideala förhållanden, med ytterst snävt körfönster, beträffande centrala fysikaliska villkor processas den ingående råvaran till vackra produkter av olika storlek och form. I processens olika steg, från råvara till slutprodukt, varierar dock de optimala betingelserna.

Exempelvis måste vissa, initialt viktiga, reaktioner ske vid högre temperatur medan andra reaktioner längre fram i kedjan kräver väsentligt lägre dito för att nå önskat resultat beträffande såväl utseende som utbyte på produkten.

Skulle temperaturen i de olika stegen frångå den optimala blir processen trög och avviker den alltför mycket kommer processen antingen att avstanna helt alternativt tvinga råvaran att passera helt obehandlad (!) genom tillverkningskedjan och därmed gå till spillo... förödande med andra ord!

Jag talar om istappar. Dessa vackra konstverk som bildas när snön smälter på tak pga. solens strålar, taskig isolering eller genom en kombination av de båda, samtidigt som luftens kringliggande temperatur ligger under noll grader. Någonstans mellan 'smällkallt' och 'tokvarmt' hittar vi det den optimala utetemperaturen, en temperatur som varierar från tak till tak beroende på nämnd isoleringsproblematik. Likväl som att alla fabriker är individer är även taken detta. Det gäller att hitta rätt betingelser i varje specifikt fall!

På MoRe gillar vi processer och alla, även undertecknad trots ovanstående resonemang, har stor insikt i vad som krävs för ett lyckat resultat men också förståelse för att det optimala varierar från fall till fall.

Att hitta rätt processbetingelser kan bland annat handla om att motverka inkrustbildning i olika processteg eller att, med aktuell processutrustning att ta hänsyn till, hitta rätt körstrategi för impregneringssteget i kokprocessen. Detta är två spännande områden som MoRe arbetar med, något du får veta mer om när du läser vårt nyhetsbrev eller botaniserar på hemsidan.

Där kan du också läsa om MoRes arbete med eDNA, en revolutionerade  teknik där, bokstavligt talat, spårämnen i snö, is och vatten ger ovärderlig artinformation och där kartläggningarna kan ligga till grund för nödvändiga beslut och insatser.

I det sammanhanget är det också värt att berätta att vi precis nu har fått reda på att MoRe får Örnsköldsviks kommuns miljöpris "MiljÖrnen 2018". Vi var även nominerade förra året men då fick vi inget pris... ("jag är inte bitter...").

Nej, bitterhet är en känsla som ska undertryckas i alla lägen och särskilt nu när det börjar porla i hängrännorna och strila i stuprören.

En väloptimerad process med avseende på produktionskostnader, råvaruutnyttjande och miljöhänsyn är minst lika vacker att studera som den färdiga slutprodukten.

När det gäller istappar ska såväl bildningsprocess som slutprodukt studeras från sidan och inte underifrån... särskilt i de fall då utetemperaturen ligger farligt nära max. Man måste ha koll på betingelserna...

/Stefan