Rätt diet!

Rätt diet!

Det var det… sommaren och semestrar är avklarade och batterierna har laddats. Det runda gula ljusfenomenet har varit ovanligt synligt i år även om dess uppenbarelse, baserat på egna empiriska studier kombinerat med sparsamhet i inrapporterade värden från turistanläggningarna, endast haft ringa effekt på badtemperaturen längs Norrlandskusten. Svalkande och skönt!

Nu ser vi fram emot en spännande och färgsprakande höst där både själen och bolagen får sitt. Nödvändiga utvecklingsinsatser inom såväl massa- & papperssidan som inom bioraffinaderiområdet ska varvas med personlig rekreation och eftertanke. Kanske sitter du på älgpasset just nu och läser detta brev via din smartphone och därmed kombinerar nöje med ännu mera nöje? Ska jag vara riktigt ärlig hoppas jag dock att du inte gör det. Ibland bör telefonen vara avstängd så att hjärnan får koppla av och undermedvetet lösa komplexa frågeställningar.

I detta nummer av Mer från MoRe berättar vi om de möjligheter vi har för studier rörande såväl kostnads- som kvalitetsoptimering inom massablekning. I vårt flexibla och välutrustade bleklab processas små och stora satser av pappersmassa, dissolvingcellulosa och växtfibrer för olika ändamål.

Återvinningscykeln är komplex och ska kunna hantera den allt högre slutningsgrad som föreligger i fabrikerna. I detta brev får du en överblick av de resurser MoRe har rörande balansberäkningar, utredningar kring NOx-problematiken, hantering av bioslam m m.  

Vidare berättar vi om de verktyg och möjligheter vi har till stöd för utveckling inom förpackningsområdet.

Vår profil idag är Konrad Elmgren, Projektingenjör på Analysteknik med ansvar för GC/GCMS och för analyser kopplade till dissolvingcellulosa. Vilka höjdpunkter ser han i sitt arbete på MoRe? Läs artikeln så finner du svaret!

Som sagt, hösten är här och nu gäller det att vi fokuserat arbetar för att en ny vår ska komma. Branschen står inför stora utmaningar för att omsätta de tillgångar vi har i form av råvaror, produktionsanläggningar, kvalificerad personal och utvecklingsresurser till produkter som efterfrågas och skapar värden.

Till skillnad från flera av de populära trenddieterna som ges ansenligt utrymme i media just nu gäller det för våra produktionsenheter att maximera intaget av kolhydrater och med kostnadseffektivisering i fokus, skapa tillväxt. HCLC - High Carb Low Cost.

Vi på MoRe står till våra kunders förfogande i detta nödvändiga utvecklingsarbete. Låt oss träffas i samband med SPCI Convention så kan jag och mina kollegor berätta om MoRes 5-2-diet. Vi jobbar normalt fem dagar i veckan men om det behövs finns det ytterligare två att tillgå…