”Reflektioner i stora portioner!”

”Reflektioner i stora portioner!”

Jag köpte Dijonsenap idag! ”Wow” tänker ni med den del av hjärnan som hanterar sarkasm, satir och trivialiteter… ”Berätta mer vettja!”. Ja… nu är det ju i och för sig inte en så dramatisk händelse det kan jag hålla med om, men faktum är att Dijonsenap sorterar under de produkter som jag pga av låg och oregelbunden förbrukningstakt har en benägenhet glömma bort att köpa.

Dit hör också salt, maskindiskmedel, grönsåpa, fiberhusk, tandtråd (30 m räcker ett tag) och muskotnötpulver. Användningsområdet för det senare är oklart men det ska uppenbarligen finnas i en välsorterad kryddhylla. ”En maträtt med 2.5 kilo övriga ingredienser smakar naturligtvis vedervärdigt utan en knivsudd muskot” tänker jag med samma del av hjärnan som ni använde nyss - ”Curry har samma färg… vad är problemet?”

Nåväl… Dijonsenap. Jag köpte inte vilken Dijonsenap som helst utan den där som är lite dyrare än ICA:s egen, ni vet den som säljs i en lite kurvig, smått korpulent burk och där - Tadam!!! - en liten plomberande pappersflärp går av (!) när man vrider av locket. I sanning en tilltalande och ingenjörsmässigt genial specialeffekt! För ett ögonblick tvekade jag dock lite bland utbudet då det alldeles intill stod en burk med exakt samma innehåll, exakt samma etikett och som dessutom var två kronor billigare. Tvekan var temporär… flärpen saknades, formen var helt fel… ner i korgen åkte det kurviga, dyra exemplaret.

Ovan beskrivna förlopp utspelades under ett fåtal sekunder men med lite perspektiv har denna händelsekedja tankemässigt präglat min kväll. Hur gick det här till? Gjorde jag rätt? Tänkte jag rätt? Tänkte jag överhuvudtaget?

Frågorna kopplade till händelsen är synnerligen välmotiverade då jag under de senaste två dagarna har deltagit på Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik och lyssnat på spännande, hållbarhetsfokuserade föredrag, åsikter och debatter från välkomponerade paneler och kloka inspel från såväl moderator som åhörare. Mitt immunförsvar mot ’lullull’ borde vara på topp… ändå köper jag en dyr burk med pappersflärp.

Kan det stämma det som så många har sagt? Innehållet måste förvisso vara på topp men utan en tilltalande förpackning, en berättelse och ett sammanhang så har produkten en brokig terräng att forcera?

På MoRe strävar vi efter att förpacka uppdragen väl och placera resultaten i dess rätta sammanhang.

Det gäller inte minst det detektivarbete som präglar arbetet hos vår ljusmikroskopist Jessica och i nyhetsbrevet och på vår hemsida kan du ta del av hennes berättelse.

Vidare redogör för vi för vår satsning på Miljö-DNA, vilka möjligheter som finns med denna teknik och i vilka sammanhang den är användbar.

Du får också en inblick i våra förbättrade möjligheter för analys och problemlösning kopplade till extraktivämnen och i eftertankens kranka blekhet ångrar jag i viss mån ovanstående raljerande kring knivsudden muskot. Även små mängder av en komponent kan ha avsevärd betydelse.

Innan jag släpper senapsincidenten helt konstaterar jag att dagen har lärt mig mycket som jag egentligen redan visste. ”Beteende & instinkt” är snabbare än ”reflektion & kunskap”. Ungefär som när man som liten slickade på en lyktstolpe i januari - ”Den där ser god ut!” - ”Det här visste jag ju att jag inte borde ha gjort!”

Instinktiva misstag kommer vi alla att göra men med lite nyttig reflektion och tillämpning av ny kunskap kan vi undvika att göra dem igen. Lyktstolpen var i och för sig ett dåligt exempel då jag själv tillhör den minoritet av befolkningen som faktiskt fastnat två gånger men ni förstår vad jag menar…