Split vision!

Split vision!

Egentligen borde man sluta att förvånas men nu är den är här… igen(?)! Den mörka perioden… den kalla perioden… den oberäkneliga perioden där meteorologerna verkligen lever upp framför elektroniska kartor och där rörliga symboler i ett forcerat tempo illustrerar aktuellt väderläge timme för timme kommande dygn, något som får undertecknads överanimerade PowerPoint-presentationer att framstå som stillbilder i sammanhanget.

På Pohlmans, och för all del Papphammars, tid var väderleksrapporten en stund för avkoppling, eftertanke och rekreation men idag ger den ett enormt pulspåslag och när allt är över efter 45 sekunder sitter man där mer förvirrad än man var innan: ”Vad hände? Var och när skulle det vara ishalka? Stod det +5 eller -5? Kom lågtrycket från Norge eller Ryssland? Har det någon betydelse?”

Själv skulle jag föredra att vädret presenterades lika rörligt som en Carl Larsson-målning med T=12.00. Baserat på denna stillsamma illustration skulle jag läppja på temuggen och dra den förenklade slutsatsen att väderparametrarna följer en normalfördelning med angivna tidpunkt som optimum eller minimum (efter eget behag och beroende på parameter och erfarenhet) och i de fall rejäla avvikelser skulle uppstå skulle jag som brukligt, men utan ett opassande språkbruk, skylla på gänget i Norrköping.

Väder och årstider engagerar och, handen på hjärtat, visst är det ganska skönt att glädjas och uppröras över något som, åtminstone på kort sikt (!), står utom vår kontroll? Även uppfattningen om vädret är ju relativt och beroende på situation, sinnesstämning och inställning kan en i fuktig dimma höljd fjärd vara lika vacker som när den badar i solljus från en klarblå himmel. Vi måste i positiv anda förhålla oss till det faktum att såväl kortsiktiga (väder) som mer långsiktiga (årstider) förändringar sker.

På så sätt speglar vädret det vi löpande upplever i arbetslivet. Verkligheten förändras och vill vi ha en behaglig tillvaro kan vi inte stå i kortbyxor i slutet på november.

På MoRe anpassar vi oss kontinuerligt till den rådande ”väderleken” vilket präglar rekryteringar, internutbildningar, utvecklingsprojekt och investeringar.

Exempel på detta hittar du i nyhetsbrevet och på vår hemsida. Bland annat kan du läsa om vår och Eurocons satsning på analys och hantering av svavelhaltiga svaggaser från olika fabrikssystem som ”släpper väder”.

Vidare berättar vi om våra möjligheter inom tissue/mjukpapper där prognoserna för högtryck är goda och mot bakgrund av att vinkeln mot solen för tillfället är allt annat än stor kompenserar vi detta med att berätta om Suntest och andra åldringsstudier som vi tillhandahåller för papper och kartong.  

Förändringar kräver såväl rätt kompetens som rätt utrustning. Pådrivet av årstid och väder inledde jag i tisdags ett projekt med att byta torkarblad på min relativt nya franska bil. Ett enkelt uppdrag för en civilingenjör i Kemiteknik kan tyckas. Emellertid ökade projektets komplexitet genom att vitala delar (muttrar) föll ner i motorrummet och krävde att detaljer, vars funktion ännu ej är helt utredda, var tvungna att demonteras för att återbringa tappade delar till sin ursprungliga plats i konstruktionen. Sacré-Cœur! (Franskakunskap enligt CV: ”Grundläggande”).

Allt är nu på plats men i ovanstående exempel är det tydligt att utrustningen var rätt men kompetensen tvivelaktig. Dock är jag säker på att nästa gång går det bättre och att kompetens kan utvecklas genom utbildning och träning!

Det är något jag tänker på när jag baserat på erfarenhetsinformation från backspeglarna och nulägesanalys från sidofönstren styr min Renault mot framtiden. Tack vare fungerande utrustning i form av torkarblad kan jag i alla väder parera de hinder som kommer i min väg. Kompetens, erfarenhet och teknik i skön symbios…

Stefan Svensson