Supervalår!

Supervalår!

Efter en riktigt härlig sommar i den här delen av landet har vi nu så smått börjat förbereda oss för nästa säsong… Hösten! Denna härliga tid präglad av frisk luft, bär- och svampplockning och inte minst den för branschen, kortsiktigt kompetensslukande älgjakten. Läs mer om Stefans syn på plattläggning, MoRe och supervalåret.

Själv har jag ägnat viss tid åt att äntligen ta tag i projektet att lägga en stenkant på garageuppfarten. Projektet var egentligen planerat till juli men av meterologiska orsaker blev startdatum framflyttat i omgångar… en femdygnprognos i stöten.

I helgen blev det dock dags att bokstavligen sätta spaden i jorden och påbörja arbetet. En värkande rygg, två ömma knän och tre blånaglar senare kan jag med återhållsam glädje konstatera att 50 % av arbetet är klart och att fritidssysselsättningsproblemen har fått sin lösning för en tid framåt.

Jag är förvisso rätt nöjd med halvtidsresultatet men övermodigt stärkt av framgången googlade jag på Cheopspyramiden, tornen som bär Brooklyn Bridge och katedralen i Barcelona och inser efter detta att mina historiska kollegor i stenbyggarbranschen har ett ointagligt försprång. Jag bör således stanna vid min ”läst”!

På MoRe Research är det full fart inom analysverksamheten, massa- & pappersområdet samt inom bioraffinaderiutvecklingen. För att långsiktigt upprätthålla god service till våra kunder är vi just nu inne i rekryteringsomgång, något som självklart är glädjande och vitaliserande. Åren i MoRe har tydligt visat vilken energi som frigörs i fusionen mellan gedigen erfarenhet, nytänkande och tekniska influenser utifrån.

I detta nummer av Mer från MoRe berättar vi om den service vi erbjuder inom flexotryck, våra möjligheter till studier i pilotskala av olika ytlimsstärkelser samt tillämpningsområdena för den förbehandlingsreaktor för lignocellulosamaterial som SP Processum investerat i och som placerats hos MoRe.

Du får också lära känna vår projektingenjör Maria Hännström lite bättre. Det är inte bara beträffande kundkontakterna med representanter från pappersbruk, kartongbruk och inom det grafiska området som Maria har ”ordning på torpet”. Läs mer så förstår du.

Vädersvängningarna under sensommaren har väl inte gått någon obemärkt förbi och en störtskur vid fel tillfälle kan framkalla olika grader av temporär hysteri. Detta gäller även pappersprodukter och i detta nummer berättar vi om vårt arbete kopplat till klimatets inverkan på olika pappersegenskaper, inte minst rörande hysteres-effekten.

Parallellt med alla spännande, pågående arbeten så står vi inför ett spännande val. Dagligen bombarderas vi av uppmaningen att det är viktigt att göra sin röst hörd, att inte fastna på sofflocket och att vara med och peka ut färdriktningen för framtiden. Jag håller fullständigt med och jag har valt att satsa på den här spännande branschen, valt att vara delaktig i det viktiga omställningsarbete som pågår och som behöver göras framöver och valt att inte nedslås av att efterfrågan på vissa produkter viker när faktiskt de flesta ännu inte har uppfunnits. Inget valkval här inte… det här blir super!

/Stefan Svensson, valbar President