Exjobb om metodutveckling för kvantifiering av totalt reducerat svavel

Exjobb om metodutveckling för kvantifiering av totalt reducerat svavel

Sebastian Jonsson har avslutat sina studier på Life science programmet med inriktning kemi vid Umeå universitet med att göra sitt exjobb hos MoRe Research. Det handlar om metodutveckling för kvantifierat totalt reducerat svavel och försöken har gjorts hos avdelningen för Analysteknik.

– Kemi blev ett stort intresse redan på gymnasiet och jag har sommarjobbat två somrar på MoRe, vilket har ökat intresset ytterligare, berättar Sebastian Jonsson. Därför passade det bra att få göra mitt examensarbete här och därmed fullborda min kandidatexamen.

Syftet med exjobbet var att kvantifiera mängderna av fyra olika svavelföreningar, svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid, i processvätskor. Fokus har legat på kondensat och metanolprover i låga koncentrationer.

– Jag har använt gaskromatograf med FPD-detektor, vilken är svavelspecifik, som analysinstrument. För att få upp känsligheten har olika parametrar ändrats, liksom injektionstekniken. Arbetet gav bra resultat för dimetylsulfid och dimetyldisulfid så nästa steg blir att göra metodvalidering med prover från procesströmmar. Svavelväte och metylmerkaptan är gaser i rumstemperatur och därmed svårare att få stabila i vätskefas. Därför gick det inte att inom ramen för exjobbet att få pålitliga resultat.

– Det har varit ett roligt och inspirerande exjobb att göra, speciellt som det är ett verkligt projekt för att lösa ett faktiskt behov. Jag kommer att sommarjobba hos Analysteknik på MoRe och i höst börjar jag läsa Master-programmet i kemi vid Umeå universitet, slutar Sebastian Jonsson.