Spinnpilot

Spinnpilot

Johanna Eriksson har redovisat sitt exjobb ”Pilot spinning of viscose staple fibre”, vilket gjorts på uppdrag av Domsjö Fabrikers innovationsenhet DomInnova och MoRe Research.

Exjobbet är den avslutande delen av Johannas civilingenjörsutbildning i teknisk kemi vid Umeå universitet och hade syftet att optimera funktionen och flexibiliteten hos den spinnpilot som finns hos MoRe och som ägs av SP Processum. Spinnpiloten installerades år 2012 och har använts i flera kunduppdrag sedan dess.

Det finns ett stort antal parametrar i själva viskoslösningen och i spinnbadet, liksom även töjningsgraden, vilka påverkar resultatet av spinnprocessen. Koncentrationen av H2SO4, Na2SO4 och ZnSO4 i spinnbadet, liksom dess temperatur, påverkar viskosfiberns egenskaper. Dessutom är den töjning som erhålls genom hastighetsskillnaden mellan spinnpilotens båda trummor och betingelserna i den efterföljande blekningen mycket viktiga parametrar för viskosfiberns styrkeegenskaper.

Utgångspunkten för exjobbet var att bygga några modeller av testade parametrar för att se hur man skulle kunde styra spinnprocessen. Tyvärr blev modellerna inte av den kvalitet så att det skulle kunna gå att styra spinnprocessen efter dem och en förklaring till det kan vara den effekt som blekning har på fiberegenskaperna. Vid kvalitetsutvärdering av dissolvingcellulosor är därför blekningen troligen ett onödigt steg. För att få en stabil spinnprocess är det viktigt att se över hastighetsförhållandet mellan dysa och pilotens första trumma.

– Det har varit ett jättekul exjobb att göra, säger Johanna Eriksson. Visst var det mycket disk och mycket pyssel med att plocka isär och sätta ihop de olika delarna i spinnpiloten, men det gör inte så mycket för jag vet att resultatet från mitt exjobb kommer till nytta.

Handledare har varit Sara Hellström från DomInnova och Alf Gustafsson från MoRe.