Layer by layer teknik

Layer by layer teknik

MoRes experimentpappersmaskin, XPM, har utrustats med doseringsmöjligheter för att studera multilagerteknologin d.v.s. att stegvis i skikt på fibrernas ytor bygga upp ett multilager av anjoniska och katjoniska komponenter.

För mer information kontakta Elly Westberg, 070-268 67 81

  • Layer by layer teknik