R/F-maskin

Pilotmaskin för verklighetsnära studier av retention och formation

Som en del av Anna Svedbergs doktorsarbete om retentions- och formationssamband har MoRes R/F-maskin (Retention/Formation) vidareutvecklats. I maskinen kan olika faktorers inverkan på retention och formation studeras på ett verklighetsnära sätt i hastigheter upp till 250 - 300 m/min.

Försök kan göras med kemiska massor som lagras i en tank på 18 m3. Massan späds sedan till önskad koncentration före inloppslådan. Virapartiets avvattningselement består av foils och vakuumlådor. Pappersprover tas ut efter varje förändring och pressas och torkas i en separat trumtork. 

R/F-maskinen är mycket användbar när det gäller att testa hur retention och formation påverkas genom tillsatser av kemikalier som t.ex. retentionsmedel, olika fyllmedel, fiberblandningar m m. Den ger reproducerbara resultat och är ett bra steg mellan försök i labskala och fullskala. RF-maskinen är unik i sitt slag och tillgänglig för försök av såväl kemikalieleverantörer som papperstillverkare.

Kontaktperson: Lars Sundvall, 070 526 52 21 E-post