Tissue i pilotskala

Pilottillverkningar

I MoRes experimentpappersmaskin, XPM, kan papper i ytvikter mellan 15 och 300 g/m2 tillverkas. Eftersom den också är utrustad med en Yankeecylinder används den med fördel för pilottillverkningar av tissue.

XPM har ett komplett mälderi med kvarn, fyra maskinkar samt möjligheter för tillsats av olika mäldkemikalier. Den är således väl anpassad för kostnadseffektiva studier beträffande olika fiberslag, fiberblandningar, malstrategier och mäldtillsatser för tissuepapper. Maskinen är utrustad med kräppningsschaber, varför även kräppade varianter kan tillverkas. Erhållna data är överförbara till fullstora tissuemaskiner.

För tissue är det viktigt att kunna mäta vidhäftningskraften emellan papper och Yankeecylinder, vilket görs on-line på XPM. Det ger viktig information om olika massors användbarhet i tissueprodukter. Tillsatser för att förbättra släppegenskaper respektive vidhäftning mellan papper och Yankeecylinder kan göras i mälden.

Kontaktperson: Lars Sundvall, 070 526 52 21 E-post