R&D

R&D

Dr. Anna Svedberg - Forskningschef

Dr Anna Svedberg är ansvarig för MoRes forskningsverksamhet. Forskningsdelen har snabbt blivit en allt viktigare del av verksamheten hos MoRe Research. Flera av MoRes pilotutrustningar är lämpade för forskningsprojekt inom olika områden t.ex. nanocellulosa och teknologier för fibermodifiering. Forskningsgruppen består idag av 5-10 forskare och driver även ett flertal forskningsprojekt. Fokusområden för forskningen är nya material och applikationer av cellulosa för att möta framtiden med hållbarhet och kvalitet.

Läs mer om Anna Svedberg.

Kontakt: 070-819 11 75 E-post

 


Dr. Zoheb Karim - Utvecklar tekniker för att producera applikationer av nanocellulosa.

– Vi är mycket optimistiska i att kunna ta utvecklingen ett stort steg framåt med hjälp av detta projekt, säger Zoheb Karim, post-doc och Ph D från LTU och vars doktorandarbete ingick i EU-projektet NanoSelect, ett projekt inom EUs 7:e ramprogram som syftade till att utveckla filter för vattenrening tillverkade av nanocellulosa. Min del i projektet är att utveckla tekniker för produktion av filmer och behandlade papper av nanocellulosa. 

Tillsammans med flera svenska universitet gör MoRe Research en stor forskningssatsning inom nanocellulosa-området. Två post doc-tjänster, en projektanställning och en licentiand ingår i teamet för att utveckla tillämpningar och tekniker för att producera demonstrationsmaterial från nanocellulosa exempelvis; skummaterial och planformade material såsom filmer och nanopapper. Läs mer om Zoheb Karim.

Kontaktuppgifter till Dr. Zoheb Karim: 070-295 65 38, E-post


Msc. Tove Joelsson - Utvecklar starka förpackningsmaterial av högutbytesmassor.

Msc. Tove Joelsson (fd Samuelsson) har anställts som industrilicentiand hos MoRe i ett projektsamarbete med FSCN vid Mittuniversitetet. Forskningsprojektets syfte är att utveckla mycket starka högutbytesmassabaserade förpackningsmaterial som i stor utsträckning kan ersätta dagens plastbaserade material.

Forskare vid FSCN har i tidigare genomförda försök kunnat producera mycket starka och fuktbeständiga ark med hjälp av en speciell arkningsteknik, förutsatt att man använt ligninrik massa som CTMP eller TMP. Tanken är att vi ska skapa förutsättningar för att dagens tidnings- och journalpappersbruk som använder TMP relativt enkelt ska kunna modifiera sina pappersmaskiner och TMP processer för tillverkning av förpackningsmaterial som i flera avseenden är bättre än dagens kemmassabaserade liner. Detta gäller egenskaper som dragstyrka, kompressionsstyrka och speciellt våtstyrka.

För projektet har en ny speciellt utformad stålbandsbaserad arkpress producerats av IPCO (fd Sandvik) och installerats hos MoRe. Läs mer om Tove Joelsson.

Kontaktuppgifter: Msc. Tove Joelsson (fd Samuelsson), 070-306 22 15, E-post

 

 


Msc. Tommy Nordin - Byta ut CMC med nanocellulosa, multilagerteknik

Sedan juni 2017 är Tommy Nordin industrilicentiand i ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Mittuniversitetet och MoRe Research. Projektets syfte är att sänka kostnaden för, och underlätta användandet av, styrkehöjande multilagerteknologi genom att ersätta karboxymetylcellulosa (CMC) med nanocellulosa.

Syftet med projektet är att skapa industriellt användbar kunskap för hur man optimerar kemisk behandling i kombination med mekanisk bearbetning av finfraktioner till dels CNC och dels NLC-typ av material utgående från industrins befintliga produktionslinjer. Fines av massatyperna björk- och långfibersulfat, långfibersulfit, CTMP och TMP kommer att tas ut och användas i projektet. En viktig del av detta arbete är därför att identifiera var i de olika massaprocesserna fraktioner med hög andel fines finns.

Huvudhandledare för arbetet är professor Per Engstrand med Sven Norgren och Gunilla Pettersson från Mittuniversitetet samt Anna Svedberg, MoRe Research som bihandledare. Läs mer om Tommy Nordin.

Kontaktuppgifter: 072-587 50 05,  E-post


Dr. Oskar Westin

Dr. Oskar Westin har anställts som forskare i MoRes forskargrupp på en postdoc-tjänst mot KTH. Uppgiften är att undersöka nya tillämpningar av nanocellulosa bland annat i flamsäkra material och projektet bedrivs i samarbete med KTH och Wallenberg Wood Science Centre, WWSC.

I projektet ska nya tillämpningar med nanocellulosa, speciellt flamsäkra material som kan tillverkas på en pappersmaskin, utforskas. MoRe har en unik position med sin experimentpappersmaskin där vi kan skala upp lyckade labbresultat i pilotskala. Det finns många parametrar att skruva på liksom råvaru- och processfrågor att utforska. Inte minst retentionen är en spännande utmaning för de pyttesmå nanopartiklarna.

Det här projektet är ett samarbete mellan KTH, WWSC och MoRe. Handledare är Lars Berglund tillsammans med Lars Wågberg. Projektet har möjliggjorts tack vare finansiering från Kempestiftelserna. Läs mer om Oskar Westin

Kontakt: 070-306 22 59 E-post

 


PlastiCel - Cellulose replace plastic in future materials (Interreg)

RISE PFI, Mittuniversitetet och MoRe Research är huvudaktörerna i det nyligen uppstartade Interreg-projektet PlastiCel. Projektet syftar till att utveckla nanocellulosa- och cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper. Som en konsekvens av projektet kan exempelvis fisklådor, som idag huvudsakligen tillverkas av plast, i framtiden komma att bestå av temperaturisolerande kompositmaterial av cellulosa/nanocellulosa med goda barriäregenskaper mot fukt och luft. Läs mer om PlastiCel.

Sara Wallstén driver forskningen för PlastiCel på MoRe Research. Kontakt: 072-226 34 38 E-post