Åldring

Åldersbeständighet

Våra metoder för att mäta och följa åldersbeständighet:

 • Klimatkammare
 • Suntest
 • Accelererande åldring vid olika ljus
 • Åldring vid frysning
 • Hysteresis
 • Styrkor och optiska egenskaper kan följas under åldringsprocessen

Åldringsbeständigt papper (ISO 9706)

 • neutrallimmat
 • pH-värde mellan 7,5 - 10,0
 • ha en alkalireserv > 0,4 mol syra per kg papper (> 2% krita eller motsvarande)
 • ha rivstyrka > 350 mN
 • ha kappatal < 5, d v s pappret får bara innehålla en begränsad mängd oxiderbart material (t.ex. lignin)

Arkivbeständigt papper (ISO 11108)

 • tillverkat av bomull, cotton linters, hampa eller lin men får innehålla en mindre del helblekt kemisk massa
 • Vikstyrka > 2,18 (viktal > 150)

Certifikat

 • Åldersbeständighet för
  • Dokumentpapper
  • Arkivpapper
 • Färgbeständighet
 • DIN 6738 Life span on paper and paper board
 • ICN

 

Analyslista

Kontakt: Pia Renström, 070 381 56 57 E-post

 

 • Vädrets påverkan

  Uvärdera hysteresis-effekten.

  Läs mer