Biodrivmedel

Biodrivmedel

De råvaror som används i produktion för flytande biodrivmedel delas in i två befintliga kategorier, socker- eller stärkelsebaserade råvaror och råvaror som innehåller oljor och fetter. Det finns även två kategorier till; lignocellulosa och koldioxid och elektricitet men de är fortfarande under utveckling. Jordbruksrester och fiskrester kan också bli aktuella på sikt.

Produktionen sker ofta i två steg; råvara- omvandling – mellanprodukt – omvandling – drivmedel. I den processen är det viktigt att både karaktärisera råvaran och mellanprodukterna samt slutprodukt för att kvalitetssäkring. MoRe Research kan analysera etanolhalt, ligninhalt, stärkelse, kolhydrater, tallolja, andra oljor.

Kontakt