Metaller

MoRe kan analysera metaller med låga detektionsnivåer

Vi är specialiserade på analyser av skogsindustriella prover. Fasta prov som flis, massa eller vätskeform som tex svartlut.

  • Mangan orsakar sönderfall av peroxid och försämrar därför blekresultatet vilket ger högre peroxiddosering och därmed kostnader. Därför är det viktigt att veta vilken manganhalt man har i massan efter de olika blekstegen.
  • På indunstningssidan vill man ofta veta fritt och totalt kalcium eftersom kalcium tillsammans med annat kan orsaka inkruster och utfällningar.
  • Analyser av alla strömmar i återvinningen visar halterna av olika metaller och var de finns i återvinningscykelns delar.
  • Ibland tar bruk in nya vedslag eller ved från andra inköpsområden och då vill man veta om metallhalterna är kritiska.

Ibland gäller våra uppdrag rena problemlösningsjobb. Genom att kombinera exempelvis analyser med ICP, FTIR, SEM och ljusmikroskop och vår samlade erfarenhet av förekommande problem, kan vi lösa även till synes svårlösliga problem.

När det gäller analyser med ICP är förbehandlingen av prover avgörande för ett korrekt analysresultat. Eftersom proverna vi får för metallanalys kan vara både fasta, som flis och massa, eller i vätskeform men med en komplicerad sammansättning som svartlut, gäller det att veta hur man gör en korrekt uppslutning av proverna före analys. En fördel med ICP:n är att den både är snabb och kan detektera låga halter.

ICP-instrumentet är en iCAP 7400 ICP-OES och har levererats av Thermo Scientific.

Kontakt: Christina Wedin, Koordinator Analysteknik 070 544 93 99 E-post

 

 

 

 

  • Christina Wedin