Askhalt

Askhalt

Askhalt

ISO 2144 mäter askhalt efter förbränning vid 900 grader C för massa, cellulosa nanomaterial, papper och kartong. Lämpar för screening av material mot en specifikation.

Förarbete: Konditionering av provet utförs enligt ISO 187 samt torrhalt sker enligt ISO 287 och ISO 638. Provtagning sker enligt ISO 7213.