CSF

Avvattningsförmåga CSF Freeness

Standard Canadian Freeness CSF (ml) för pappersmassa enligt ISO 5267-2. Den mäter hastigheten det tar för en massasuspension som bildar en massakaka att avvattnas. Den korrelerar till fiberytans egenskaper, fibersvällning och bearbetning av fibern. Resultaten speglar eventuellt inte avvattningen på pappersmaskinen. Applicerbar på all slags massasuspension.

Förarbete: Instrumenten kalibreras enligt ISO 4094. Mälden förbereds enligt ISO 4119. Vid arkning för fysikalisk provning följs metoderna ISO 5269-1, -2 och standardvatten enligt ISO 14487.

Vid mer information kontakta person för papperspiloter alternativt fysikalisk provning. Kontaktuppgifter