Dragstyrkor

Dragstyrkor

Dragstyrkeegenskaper

ISO 1924-2 Bestämning av dragegenskaper baserad på konstant förlängningshastighet 20 mm/min och 180 mm inspänningslängd. Metoden är ämnat för papper och papp och är den vanligaste metoden.

ISO 1924-3 Bestämning av dragstyreegenskaper baserad på konstant förlängningshastighet 100 mm/min. Detta är en snabbare metod jämfört med ISO 1924-2. Den har 100 mm inspänningslängd. I denna metod ingår även dragstyvhet.

Papperskvaliteter är känslig för hastighet och resultaten från ISO 1924-2 och ISO 1924-3 kan inte jämföras.

Egenskaper som analyseras:

Dragstyrka: Maximala dragstyrkan per breddenhet kan utstå innan brott. (Papper och papp)

Dragindex: Dragstyrka delat med ytvikt.

Töjning: Längdökning av testbiten (mm).

Belastning: Förhållandet mellan töjning av testbiten och initiala testbitens längd (%).

Brottöjning: Förhållandet mellan töjningen vid brott och den initiala testbitens längd (%).

Brottarbete: Mängden energi per ytenhet vid inspänning när testremsan dragits maximalt.

Brottarbetsindex: Brottarbete delat med ytvikt.

E-modul: Maximala lutningen av kraft-töjningskurvan multiplicerad med initiala längden, dividerad av bredden och tjockleken på testremsan.

 

Förarbete:

Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187. Ytvikt mäts enligt ISO 536 och tjocklek, densitet och specifik volym mäts enligt ISO 534.

Tissue produkter hänsvisar vi till ISO 12625-4.Vid dragstyrkeprovning på laboratorieark hänvisar vi till ISO 5270.

Kontakta oss gärna vid frågor Kontaktuppgifter