Sprängstyrka

Sprängstyrka

Sprängstyrka

ISO 2758 bestämning av sprängstyrka för papper utsatt för ett hydrauliskt system under 600 kPa (bild 1). Vid starkare material, som till exempel liner, över 600 kPa används ISO 2759, vilket är ett annat instrument (bild 2).

Mätstorheter:

Sprängstryka: Maximala sprängstyrkan utvecklat genom ett hydrauliskt system.

Sprängindex: Sprängstyrka delat med ytvikten på testarket.

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187 samt ISO 536 ytvikt.

Kontakta oss gärna vid frågor Kontaktuppgifter