Tjocklek, bulk och densitet

Tjocklek, bulk och densitet

Tjocklek, densitet och specifik volym (bulk)

Analysen utförs enligt ISO 534 bestämning av tjocklek, densitet och specifik volym (bulk) på papper och kartong.

Mätstorheter:

Tjocklek: Mätningarna utförs enligt mätschema på enkelark (enkelarkstjocklek) och i bund om 5 ark (bulktjocklek). Bulktjocklek lämpar sig inte på kartong. Enkelarkstjocklek och bulktjocklek ger olika resultat och är därför inte jämförbara. Utifrån dessa värden beräknas densitet och specifik volym (bulk).

Förarbete: Innan provning sker en provhantering enligt ISO 186 och konditionering enligt ISO 187 samt ISO 536 ytvikt.