Hård basning

För hård basning kan sänka rivstyrkan

Basning av flis är nödvändig vid kontinuerlig kokning och används även ofta vid batchkokning. MoRe upptäckte i ett kundprojekt för några år sedan ett samband mellan lägre rivstyrka och för hård basning. Detta föranledde utvecklingen av Pekkala-apparaten. Orsaken till sambandet var att för hård basning i kombination med högt tryck mot botten i basningsfickan kunde orsaka brottanvisningar på fibernivå.

Om flisen basas för hårt blir flispelaren i basningsfickan för varm vilket medför att flisen blir kompakt och mjuk varför brottanvisningar kan uppstå vid den mekaniska utmatningen. Om å andra sidan basningen är för svag påverkas koket negativt eftersom flisen fortfarande kan innehålla luft och därmed inte sjunker i kokaren.

Det gäller att optimera basningen för att efterföljande impregnering och körbarhet i kokaren ska bli bra samt att inga brottanvisningar på fibernivå sker. För att kunna efterlikna ett basningsförlopp byggdes en apparat hos oss.

Genom att variera trycket på flispelaren och basningsångan i Pekkala-apparaten kan olika basningsbetingelser simuleras. Den basade flisen utsätts för mekanisk bearbetning. Flisen från de valda förhållandena kokas samtidigt under samma kokningsförhållanden i vårt pilotkokeri varefter massaark görs och styrkeprovas. Parallellt görs mikroskopistudier för att fastställa förekomsten av brottanvisningar som konsekvens av de olika basningsförhållandena. På så vis kan förhållandevis enkelt och effektivt rätta basningsbetingelser simuleras.

Kontaktperson: Mats Westin 070-354 09 44 E-post