Tallolja

Tallolja och såpa

Tallolja är en mörkbrun, trögflytande och svavelhaltig vätska som bildas vid med tillverkning av pappersmassa via sulfatprocessen, svartlut och kommer från extraktivämnena.

Talloljans beståndsdelar kan delas upp i fettsyror, hartssyror, neutralämnen och lignin (små mängder). Den innehåller värdefulla kemiska substanser som kan vidareförädlas till bla gröna kemikalier.

Exempel på analyser som MoRe kan göra kring talloljeproduktion är:

Såpa:

  • Tallolja (maximalt teoretiskt utbyte i såpa)
  • Tuthalt
  • Kalcium (viktig för t.ex. inkrustbildning)
  • Torrhalt

Tallolja:

  • Syratal
  • Neutralämnen (oförtvålbara ämnen)
  • Sammansättning m.a.p. fett- och hartssyror
  • Vattenhalt
  • Askhalt

Lämplig provmängd för analys är 500 g.

Det är även av intresse för våra kunder att analysera den mängd tallolja som följer med lutströmmen och en vanlig analys vi gör är därför analys av tallolja i olika lutar. I processen är det varmt och såpan är ofta löst i luten men när provet kommer till MoRe och är nerkylt flyter såpan upp till ytan och det är svårt att homogenisera provet igen.

För att säkerställa kvalitén på analysresultaten använder vi därför hela provet så att vi får med all såpa i lutprovet. För just analys av tallolja i lut vill vi därför ha ett separat prov, 100-250 ml är lämplig provmängd. Vill man även ha andra analyser på luten skickas ett separat prov för detta.

Kontakt: Christina Wedin, 070-5449399, E-post